Over JobRotary

JobRotary begeleidt en ondersteunt oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. Dat is de missie van JobRotary.

33

JobRotary regio’s

200 werkzoekenden

worden momenteel begeleid

58%

succesratio

131 Rotaryclubs

actief met JobRotary

JobRotary in het kort

JobRotary werkt voor werkzoekende ouderen in heel Nederland. De mentor van JobRotary begeleidt en ondersteunt de individuele werkzoekende op weg naar nieuw werk.

Daarnaast stelt JobRotary zich tot doel om mee te werken aan nieuwe beeldvorming over ouderen en werk.

JobRotary in beeld

”JobRotary ondersteunt werkzoekende senioren op een unieke manier”

Tof Thissen
Tof ThissenDirecteur UWV WERKbedrijf

JobRotary nader bekeken

Menselijk kapitaal van ouderen goed gebruiken op de arbeidsmarkt!

Sinds 1999 is JobRotary actief. Deze organisatie is ontstaan uit Rotaryclubs waarin ondernemers verzameld zijn om zich belangeloos in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Vanwege hun kennis van de arbeidsmarkt, praktijkervaring en contacten in bedrijfsleven en non-profitorganisaties, zijn Rotary-leden de aangewezen mensen om werkzoekenden bij te staan.

Betrokken, bevlogen en met professionele afstand kunnen mentoren een spiegel zijn voor degene die werk zoekt.

JobRotary concludeert uit ervaring:
Voor werkzoekenden boven de 40 is het lastiger een baan te vinden. Professionele hulp daarbij is goed, maar de werkzoekende heeft méér nodig. JobRotary kan daarbij een actieve rol spelen door persoonlijke begeleiding van een mentor.

Nieuwe beeldvorming

Nieuwe beeldvorming is noodzakelijk omdat de verhouding tussen werkenden en niet werkenden in Nederland drastisch wijzigt. De babyboomers gaan met pensioen en er blijven minder werkenden over. De AOW-leeftijd stijgt verder, waardoor ouderen langer moeten doorwerken. Werkgevers zullen dus hun vooroordelen moeten ombuigen.

Oudere werkenden zijn waardevol: zij kunnen hun wijsheid inzetten en staan open voor nieuwe kennis en vaardigheden.

JobRotary constateert:

  • veel ouderen willen werken, maar krijgen vaak de kans niet;
  • veel ouderen willen (eventueel met aanpassingen in de werksituatie) gráág langer doorwerken;
  • de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk kan, juist in deze tijd niet zonder het menselijk kapitaal van ouderen.

De heersende stigma’s rond oudere werknemers zijn door diverse onderzoeken en studies in positieve zin gewijzigd. Gebleken is dat ouderen niet minder productief zijn dan jongeren. Zij hebben veel ervaring, zijn uitermate goed gemotiveerd en leerbaar. Ook stellen zij zich loyaal op ten opzichte van bedrijf en werkgever.

JobRotary rekent het tot haar verantwoordelijkheid deze nieuwe beeldvorming onder de aandacht te brengen bij werkgevers, te beginnen in eigen kring.

©opyright Stichting JobRotary Nederland | website realisatie i.s.m. EvenSure concepts