Alke Gijrath (Foto: Hans Roggen)

Alke Gijrath (43) was werkloos na terugkomst uit het buitenland:

Met steun van JobRotary in contact met netwerk én een baan!

“Na een buitenlandperiode en met een nogal specifiek beroep was het voor mij lastig om aan het werk te komen. Mijn netwerk van voorheen in de goede-doelen-branche was verdampt. De mentor van JobRotary bracht me in contact met de juiste mensen en begeleidde me bij sollicitaties. Binnen twee maanden kon ik een vervanging uitvoeren en snel daarna had ik een contract bij Simavi”, zo omschrijft Alke Gijrath (43) het effect van begeleiding door JobRotary regio Culemborg/Rivierenland.

Zelfvertrouwen
Inmiddels is Alke als lobbyist werkzaam bij Oxvam/Novib en zit ze goed in haar netwerk. Hoe heeft JobRotary haar concreet geholpen? “Met mijn mentor, Jeroen Collette, had ik meteen een klik. Hij vroeg me wat ik nodig had en dat waren voor mij contacten bij het Ministerie van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Hij zorgde dat ik de mensen kon spreken op het hoogste niveau. Dat leidde niet tot een baan, maar het hielp enorm om mijn professionele verhaal goed op een rij te krijgen. Mij werd duidelijk hoe ik mijn kwaliteiten het best kon verwoorden en promoten. Mijn zelfvertrouwen groeide weer. Door het vacuüm van werkloosheid was ik behoorlijk onzeker geworden.”

Maatpak
“Ik werd bij sollicitaties enkele keren 2e of 3e en had de baan nét niet. Samen hebben we geanalyseerd hoe dit kwam. Bij volgende sollicitaties hebben we vooraf doorgenomen hoe ik een gesprek het beste kon aanpakken. En naderhand geëvalueerd hoe het ging en waar leerpunten voor mij zaten. Jeroen hield me een spiegel voor en dat hielp echt. Ik kreeg het maatpak dat ik nodig had!”

Droom
Jeroen Collette is interim bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij is al jaren lid van de Rotary. “De doelstelling van Rotary is mensen die het nodig hebben, te helpen. Dat gebeurt door maatschappelijke acties van de Rotary clubs. Zo steunen we goede doelen, in de naaste omgeving of verder weg. We sluiten aan bij wat in de gemeenschap om ons heen speelt.”
Jeroen is regiocoördinator Rivierenland bij JobRotary. Hij doet de intake met de werkzoekende kandidaat en vraagt de clubcoördinatoren om meest geschikte mentor. Als het past, is hij zelf mentor, zoals voor Alke. “We hebben geen banen, maar helpen mensen die te vinden. Wat JobRotary doet is mensen één op één begeleiden. Met inzet van je professionele kennis, ervaring en contacten. Voorwaarde is dat iemand goed gemotiveerd is en dat er een persoonlijke klik is. Dat hadden Alke en ik, en dan leer je van elkaar.
Soms voert de JobRotary-mentor gesprekken om de werkzoekende te helpen bij zelfonderzoek: wat wil ik echt, wat kan ik, wat is haalbaar? Zo begeleidde een mentor uit de club Culemborg eens een voormalig bankdirecteur. De financiële wereld was geen optie meer, maar wat dan wel? Dat moest hij uitzoeken. Na een tijd vrijwilligerswerk op een zorgboerderij en enkele gesprekken bleek zijn droom: een B&B beginnen Spanje. Omdat hij zelf uitstekend financieel inzicht had en een stevig bedrijfsplan kon ontwikkelen, werd het een succes. De bijdrage van de mentor was het stellen van de relevante vragen.”

Spanning
“Soms zit er flinke (tijds)druk op de ketel, bijvoorbeeld als iemand kostwinner is met studerende kinderen. Of bij een beroep waarvoor de arbeidsmarkt niet gunstig is. De spanningen kunnen privé soms hoog oplopen en dan wil je snel en gericht helpen. We kunnen in het brede netwerk van Rotary kijken wie er contact heeft in de geschikte branche of bedrijven. Of er komt een hulpvraag van een kandidaat, waarmee je zelf geen raad weet. Ook dan zijn er de collega-Rotarians die kunnen helpen. Bijdragen aan JobRotary voel ik niet alleen als maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral als inzetten met hoofd, hart en handen!”