UWV werkbedrijf en JobRotary *) waarderen elkaars inspanningen om werkloze senioren te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. UWV doet dit vanuit de rol als uitvoerder van de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, JobRotary vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Een interview met directeur UWV-werkbedrijf Tof Thissen over zijn ervaring met en mening over de rol van JobRotary.

 

Tof Thissen, UWV Werkbedrijf

Directeur UWV-werkbedrijf Tof Thissen:

“Persoonlijke begeleiding van werkloze senioren en inzet van zakelijk netwerk maakt JobRotary uniek.”

“Het sterke van JobRotary vind ik dat de mentoren belangeloos hun arbeidsnetwerk ontsluiten voor werkzoekende 40-plussers. De cijfers laten het succes zien van de persoonlijke ondersteuning door de JobRotary-mentor aan de werkzoekende kandidaat: 54-60 % van de begeleide kandidaten vindt een baan. Als UWV ondersteunen we dit initiatief van harte”, aldus Tof Thissen, directeur UWV-Werkbedrijf.

“JobRotary ken ik als een club die midden in de samenleving staat met leden die een uitgestoken hand bieden aan mensen die (tijdelijk) minder succesvol zijn. Dat sluit aan bij mijn visie. Ik geloof in solidariteit, een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en het voor elkaar opnemen. Mensen die werkloos raken kunnen het idee krijgen dat niemand meer op hen zit te wachten. Dat doet iets met hun mentaliteit, het kan hen een minderwaardigheidsgevoel geven. Je kunt uitrekenen dat het aantal vacatures niet past op het aantal werkzoekenden. Ook al is er niet voor elke werkzoekende een baan, iedereen telt mee. Voor degenen die geen werk kunnen vinden, moet het sociale vangnet wel goed geregeld zijn. Daar wil ik voor staan.”

 Succesfactoren UWV-Werkbedrijf

Het UWV-Werkbedrijf is het uitvoerend orgaan van de sociale zekerheid aangaande werkloosheid, voor mensen die ná een dienstverband opnieuw werk zoeken. Uitvoering en handhaving van de regels is de wettelijke taak. Daarnaast speelt het UWV een adviserende rol. “De klanttevredenheid over de verzorging en stiptheid van de betaling van de WW-uitkering is hoog”, aldus Thissen.

“Succesfactor vormen onze medewerkers. De adviseurs kennen de statistieken, beschikken over kennis van de landelijke en regionale ontwikkelingen, weten welke sectoren krimpen of groeien. Ook zijn zij getraind in gespreksvoering op alle niveaus, geoefend in zelfscans en spiegelgesprekken.

Ik ben trots op de werkverkenner. De voorspellende waarde is 70%. Vanuit heel Europa wordt  naar dit digitale instrument gekeken. Voor de werkzoekende geeft de werkverkenner een realistisch beeld van de kansen op de arbeidsmarkt en geeft aan welke kans de klant heeft om binnen een jaar weer aan het werk te zijn. Het is daarom belangrijk dat elke werkzoekende de vragen van de werkverkenner invult, zodat wij er gerichte dienstverlening op kunnen inzetten.”

 Eigen kracht

Door de aantrekkende economie daalt de werkloosheid. Dat is goed nieuws. Het UWV betaalt in april 2017 aan 410.000 mensen een WW-uitkering. Ongeveer de helft van hen zijn 50-plussers. Helaas profiteren senioren beduidend minder van de positievere arbeidsmarkt. Thissen vindt dit zorgwekkend.

“Daarom zet het UWV sterk in op begeleiding van oudere werkzoekenden. We bieden een scala aan faciliteiten voor mensen om de arbeidsmarkt weer te bereiken. Zo voorzien we in digitale ondersteuning met e-coaching, via webinars en de cv-kaart. Ook geven we gerichte adviezen voor wie bijvoorbeeld zzp-er wil worden.

Voor senioren bieden we aan het begin van de UWV-relatie face-to-face dienstverlening met een adviseur. Dat neemt een drempel weg. Ook de groepstraining voor 50-plussers Succesvol naar werk wordt hoog gewaardeerd. Werkzoekenden gaan in deze training op zoek naar: waar zit mijn kracht, wat zijn mijn mogelijkheden en hoe breng ik die naar voren? Deelnemers ervaren deze training als waardevol en helpend; daarom hebben we deze sinds januari 2017 ook opengesteld voor werkzoekenden jonger dan vijftig jaar.”

Eén-op-één contact 

Het thema ‘eigen kracht’ is een belangrijke gemene deler voor UWV en JobRotary. De succesfactor van JobRotary zit in het één-op-één contact  tussen mentor en werkzoekende, maatwerk dus. Rotarians beschikken over kennis en ervaring in het bedrijfsleven. De mentor gaat uit van eigen initiatief en motivatie van de werkzoekende. Wanneer deze echt wil, kan hij of zij rekenen op een mentor die samen op zoek gaat naar de eigen kracht en realistische mogelijkheden. De mentoren kunnen bovendien vanwege hun netwerk in het bedrijfsleven de juiste mensen met elkaar in contact brengen.

Wisselwerking

Thissen legt veel contacten buiten de eigen organisatie. “Vanuit het UWV zoeken we steeds meer de wisselwerking met de private markt. Zo weten we dat 35 % van de werkzoekenden via uitzendbureaus de weg terug naar een betaalde baan vindt. De uitzendbranche kent de werkgeversbehoefte zeer goed. Daar kunnen we van leren. We investeren in de eigen professionaliteit van onze adviseurs. Mijn ideaal is dat het UWV werkbedrijf wordt gezien als dé organisatie waar je terecht kunt voor werk, zowel door werkzoekenden als door werkgevers.”

Tip aan JobRotary

Gevraagd om één belangrijke tip aan JobRotary zegt Thissen:

“Zorg dat je niet institutionaliseert. Vermijd knellende kaders of prestatie-indicatoren. JobRotary moet het juist hebben van de individuele leden met hun persoonlijke kennis, eigen initiatieven en netwerk. Dat is uniek!”

Tip aan werkzoekenden

Gevraagd om één belangrijke tip aan werkzoekenden op leeftijd geeft Thissen aan:

“Het UWV heeft de nodige dienstverlening te bieden, maar kijk ook daarbuiten. Grijp alle kansen aan en zoek zeker JobRotary op.”

*) Wat is JobRotary?

JobRotary coacht 40-plussers bij zoeken naar werk

JobRotary maakt deel uit van Rotary. Leden van de Rotaryclubs hebben werk- en levenservaring en een groot netwerk. Zij zetten zich belangeloos in voor de maatschappij. Leden die zijn aangesloten bij JobRotary begeleiden oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. Voor elk beroep, op elk niveau. Veel werkzoekende 40-plusser ervaren dat het naarmate de leeftijd vordert, lastiger wordt om weer aan de slag te komen. Het is dan fijn als iemand kan helpen. Warme bemiddeling met persoonlijke begeleiding, dat bieden de mentoren van JobRotary.

Succes

JobRotary bestaat 10 jaar en werkt verspreid in regio’s over heel Nederland met 500 mentoren. Landelijk is het succespercentage 54%. De regio Noord Veluwe, waar het ooit allemaal begonnen is haalt ruim 60%. Op dit moment heeft JobRotary ongeveer 600 mensen in begeleiding. JobRotary werkt samen met het UWV, matchtafels en verschillende initiatiefgroepen om ouderen te ondersteunen op de arbeidsmarkt.

Directeur UWV-werkbedrijf Tof Thissen:

”JobRotary ondersteunt werkzoekende senioren op een unieke manier.”

Directeur UWV-werkbedrijf Tof Thissen:

“Succesfactoren JobRotary: het één-op-één contact en de inzet van een groot netwerk.”