Vergroot de Impact van JobRotary: Maak Onze Kracht Bekend!

Meer impact door meer bekendheid!
De kracht van jobRotary ligt in de belangeloze en betrokken inzet van de vele mentoren in de deelnemende clubs en het grote netwerk dat wij samen vormen. Voorwaarde om kandidaten te coachen bij het vinden van een passende baan is natuurlijk dat JobRotary bekend is bij de Rotary leden maar met name bij de mogelijke kandidaten. Ook voor het vergroten van de bekendheid willen we de kracht van ons netwerk inzetten.

Positioneren via twee sporen
Om JobRotary sterker te positioneren volgen we twee sporen. Op de eerste plaats willen we JobRotary een vast onderdeel maken van de vocational invulling van de landelijke en regionale Rotary. Dit betekent dat we via de districten én via de landelijke organisatie aandacht zullen vragen voor onze organisatie. Zowel op promotioneel als op organisatorisch gebied willen we sterker verankerd zijn in onze Rotary organisatie.

Communicatie Toolbox
Het tweede spoor om bekendheid en impact te vergroten is via de aangesloten clubs. Wij stimuleren elke club om in hun eigen regio en in hun eigen mediakanalen het goede werk van JobRotary te delen en kandidaten te werven. Hiervoor is een toolbox met communicatiemiddelen ontwikkeld die door elke club gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan social media posts met voorbeelden, tips en uitleg over JobRotary. Daarnaast kunnen advertenties, banners, flyers, een power point en andere communicatiemiddelen ingezet worden om de bekendheid te vergroten en kandidaten te wijzen op de mogelijkheden.

Deze toolbox is te vinden op de vernieuwde website via deze link.

Doe mee en deel JobRotary!
JobRotary zijn we samen en dragen we samen uit. Daarom vragen we jullie om gebruik te maken de toolbox en de bekendheid te vergroten. Daarnaast willen we  ook graag de mooie verhalen van de mentoren vertellen en het verschil dat ze voor hun kandidaten maken. Hebben jullie een mooi voorbeeld van JobRotary? Stuur dan een mail naar secretariaat@jobrotary.nl. Wij nemen dan contact op voor een verslag of video.