Krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor 50-plussers

Monique Snijders Arbeidsmarktadviseur UWV

Jobrotary richt zich met name op de 40-plus werkzoekende. Uit onderzoek van UWV blijkt dat voor deze categorie en in het bijzonder voor de 50-plussers er volop kansen zijn in de arbeidsmarkt. Hieronder enkele conclusies uit het onderzoek.

Nederland heeft momenteel te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Ondanks een lichte afname van de spanning in het laatste kwartaal bleef de arbeidsmarkt eind 2022 zeer krap. Met name in de ICT, de zorgsector en in de techniek is een groot tekort aan vakmensen. Ook andere sectoren kampen met personeelstekort. Wie heeft het nog niet meegemaakt dat zijn of haar favoriete restaurant op bepaalde dagen gesloten is door personeelstekort.

Vergrijzing arbeidsmarkt
Een van de belangrijkste oorzaken van de krapte is de sterke vergrijzing van de beroepsbevolking waar momenteel sprake van is. 1 op de 10 werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Een ander aspect dat veel invloed heeft op de krapte is het aandeel werknemers dat in deeltijddienstverband werkt. Nergens in Europa werkt zo’n groot deel van de mensen in deeltijd als in Nederland. Slechts 1 op de 8 hiervan wil meer uren werken en is hiervoor op korte termijn beschikbaar. Het gaat hierbij landelijk om ruim 500.000 onderbenutte deeltijders (5,4% van de beroepsbevolking). Veel personen die momenteel parttime werkzaam zijn, willen niet meer uren werken door zorgtaken of het volgen van een studie.

Mismatch vraag en aanbod
Ook de mismatch van vraag en aanbod heeft veel impact op de arbeidsmarkt. Er zijn relatief veel mensen die geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt omdat hun profiel niet (helemaal) aansluit. Oftewel er is sprake van een mismatch die veroorzaakt wordt door onder andere studenten die kiezen voor een opleiding waar geen of weinig vraag naar is. Een andere oorzaak van de mismatch is dat de voorkeuren van werkgevers en werknemers niet op elkaar aansluiten (bijvoorbeeld locatie, taal, aantal uren). Daarnaast zijn er beschikbare mensen die niet bij- en/of omgeschoold zijn op hun vakgebied waardoor zij niet in het profiel passen.

Oplossingen personeelstekort
Het vraagt flexibiliteit en creativiteit om als werkgever toch de juist mensen aan te trekken en te behouden voor zijn of haar organisatie. UWV heeft eind maart een rapport uitgebracht met 34 oplossingen voor personeelstekorten ter inspiratie voor de werkgever: 34 oplossingen voor personeelstekorten, UWV maart 2023. Dit rapport is opgesteld vanuit een basis van kennis en ervaringen binnen UWV, kennis vanuit sectoren, geraadpleegde onderzoeken, maar natuurlijk ook praktijkervaringen vanuit werkgevers zelf. De gepresenteerde oplossingen zijn verdeeld over 3 strategieën; het aanboren van nieuw talent, het anders organiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers.

Kansen voor 50 plussers
De arbeidsparticipatie van 50-plussers neemt toe en ook de uitstroom naar werk (vanuit werkloosheid) onder de 50-plussers is de laatste jaren toegenomen. Juist nu werkgevers meer moeite hebben personeel te werven én te behouden, kan de loyaliteit van een 50-plusser voor stabiliteit in een bedrijf zorgen. Ook hebben 50-plussers de nodige levenservaring. Dit maakt hen zeer geschikt als coach voor jongere werknemers. Bovendien zorgen ze voor meer diversiteit in een organisatie. Essentieel is om naast het blijven ontwikkelen van de vaak al aanwezige vakkennis, aandacht te hebben voor de vaardigheden van de toekomst. Denk hierbij aan digitale vaardigheden, oplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, aanpassingsvermogen, klantgerichtheid en samenwerken (Toekomstverwachtingen over vaardigheden en scholing, UWV maart 2023).

Wilt u meer lezen over de genoemde onderzoeken in dit artikel; www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie of neem een gratis abonnement op de UWV Kennisnieuwsbrief kennis@uwv.nl