Kerstballen tonen succes JobRotary!

Negen Rotary clubs van de Noord-West Veluwe en vier clubs uit de Foodvalley, trekken samen op in het kader van JobRotary. Iedere zes weken komen de eenendertig mentoren bijeen om van elkaar te leren en de vaardigheden uit te breiden. De werkzoekenden die een begeleidingstraject door een van de mentoren wensen kunnen zich aanmelden via https://www.jobrotary.nl/

Foto Paul Blom

Ook de werkcoaches van de UWV- kantoren in Apeldoorn en Ede dragen werkzoekenden voor het begeleidingstraject aan.  Eens per jaar is er een bijeenkomst samen met medewerkers van de betrokken UWV afdelingen. De begeleiding is vertrouwelijk.

Als een mentor een begeleiding succesvol heeft afgesloten, wordt er een kerstbal met daarop de initialen van de deelnemer en de datum, in de vaas gedaan.

Niet zomaar een succes vieren, maar zeker ook een moment om stil te staan bij de vraag waarom het succesvol is geweest, wat de hindernissen waren. Maar vooral ook om te vieren dat iemand zijn werkzame leven weer op de rails heeft. Daar gaat het echt om!!

Hier staan we stil bij de laatste bal die in 2022 in de vaas is gedaan. Een bijzonder moment!

In 2022 werden er 45 trajecten afgesloten. Hiervan waren 37 succesvol. De afgelopen jaren hebben we een score van 71 % succesvolle trajecten. Dus veel ballen in de vazen!

Voor meer informatie:

Harry Thijssen, voorzitter Jobrotaryregio NW Veluwe, tel 06 290 310 90
Willem Semeijn, secretaris Jobrotaryregio NW Veluwe, email: JRNWVeluwe@kpnmail.nl