Peter Hartevelt: “Trots op hoog percentage geslaagde matches Jobrotary”
Vanuit de vier Rijswijkse Rotaryclubs worden verschillende coaches gekoppeld aan werkzoekenden in de Jobrotary. Peter Hartevelt van Hartevelt Assurantiën, die zijn werkdomicilie kent in Businesspark Hoornwijck, heeft de coördinatie van deze koppeling van coaches aan werkzoekenden in Rijswijk.

“We zijn trots op het hoge percentage geslaagde matches”, opent Peter Hartevelt in zijn mooie kantoor het gesprek. “Ruim 70 procent van de werkzoekenden die wij helpen, hebben binnen een jaar weer een baan gevonden. Het landelijk gemiddelde ligt op 57 procent. Het wil niet zeggen dat alle werkzoekenden uiteindelijk werk vinden door onze inzet. Maar dit hoge percentage tekent wel de motivatie van onze coaches. Soms helpen zij werkzoekenden met zaken als het schrijven van sollicitatiebrieven, maar het kan ook zijn dat een universitair geschoolde werkzoekende sparring zoekt met onze coach over bepaalde zaken. Het is ook vaak het bewust maken van de personen dat de knop om moet en dat men niet moet blijven hangen in boosheid om bijvoorbeeld een ontslag. En dat pikken de werkzoekenden geweldig op.”

Coördinatie
Peter Hartevelt, eveneens bestuurslid van de Belangenvereniging voor de bedrijven binnen Rijswijk (BBR), houdt zich vooral bezig met de coördinatie van de Jobrotary binnen Rijswijk. “Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het lobbyen binnen de vier Rijswijkse rotaryclubs om kandidaten voor het coachschap te leveren. Ook doe ik de vertegenwoordiging van de Jobrotary voor de rotaryclubs naar buiten toe. Met verschillende partijen zoals het UWV, het Rijswijks Werkcentrum en bijvoorbeeld ook de Jobrunners heb ik contact. Momenteel loopt er via de gemeente Rijswijk een pilot voor statushouders. Dat doen we samen met Vluchtelingenwelzijn Rijswijk. Die mensen hebben een bepaalde bagage en hebben doordat ze in een vreemd land zijn vaak een achterstand op de arbeidsmarkt.”

“Met de Plaspoelpolder hebben we een groot arbeidspotentieel”
Statushouders
Bij de verschillende bijeenkomsten van coördinatoren van de Jobrotary, die landelijk wordt geregeld, maar lokaal wordt uitgevoerd, komen verschillende nieuwe factoren ter sprake. “Momenteel is er landelijk ‘losgelaten’ dat een werkzoekende boven de 40 jaar moet zijn. Zeker in Rijswijk met de pilot van statushouders komt het vaker voor dat men de leeftijd van 40 nog niet bereikt heeft. We hebben afgesproken dat dat per gemeente wordt bekeken om die leeftijdsgrens los te laten.”

Jobrunners
Een ander project binnen Rijswijk dat zich bezighoudt met het zoeken van werk door ‘oudere’ werkzoekenden is de ‘Jobrunners’. Hartevelt legt uit: “Deze organisatie is jaren geleden opgezet door een lid van een van de rotaryclubs. ‘Jobrunners’ is een op zich staand initiatief, maar we hebben contact met elkaar om ‘dubbellopers’ te voorkomen. Er vindt een zekere kruisbestuiving plaats tussen de Jobrotary en Jobrunners. Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat we doen.”

Regio
“Wij hebben met de Jobrotary in Rijswijk een regio op zich”, legt Hartevelt desgevraagd uit. “Dat komt omdat er veel bedrijvigheid is binnen onze gemeente. Met de Plaspoelpolder hebben we een groot arbeidspotentieel. Voornamelijk in de zakelijke dienstverlening. Dat betekent dat er grote kansen liggen voor werkzoekenden. Samen met gemotiveerde coaches en werkzoekenden kunnen we van de Jobrotary een nog groter succes maken.”

Voor meer informatie: www.jobrotary.nl of peter@hartevelt.nl